Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với UBND xã Địa Linh huyện Ba Bể vừa tổ chức bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho bà Triệu Thị Mụi ở thôn Nà Đúc 1 xã Địa Linh./. Ảnh: NHCS XH tỉnh bàn giao nhà cho bà Triệu...
Trong những năm gần đây, cây Bí xanh thơm đã trở thành cây trồng chủ đạo được bà con nông dân xã Địa Linh mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập và nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu rất khá từ loại cây trồng này....