HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VỀ “VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI” NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-BTV ngày 04 tháng 5 năm 2023 của hội LHPN huyện Ba Bể về thực hiện dự án 8 ” Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhưng vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại UBND xã Địa Linh, Hội liên hiệp phụ nữ Ban thường vụ xã Địa Linh tổ chức Hội nghị đối thoại Chính sách về ” Vệ sinh môi trường và bình đẳng giới” năm 2023.

Đến dự với Hội nghị có các đồng chí: Liêu Nông Kinh – huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã; Dương Thị Thoa – Phó CT.HĐND xã; Hoàng Thị Ly – Phó CT.UBND xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể xã và hơn 50 hội viên đến từ các thôn trên địa bàn xã.
Nội dung đối thoại: Vấn đề vệ sinh môi trường; Chính sách về thực hiện bình đẳng giới.
Hình thức: Đối thoại trực tiếp.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Hoàng Thị Ly – phó CT. UBND xã và đồng chí Nông Thị Kiều – CT. HLHPN xã.

Tại Hội nghị Hội viên phụ nữ đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến Vệ sinh môi trường (04 ý kiến);  Bình đẳng giới (05 ý kiến), phản ánh thông tin, tình hình, tâm tư nguyện vọng về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em tại địa phương.
Thông qua đối thoại cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, các cơ quan kịp thời nắm bắt thông tin; phối hợp giải đáp, giải quyết những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường và bình đẳng giới đến hội viên phụ nữ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua các ý kiến trao đổi tại buổi đối thoại của các Hội viên liên quan đến chính sách về “Vệ sinh môi trường và bình đẳng giới” năm 2023 qua đó trao đổi, giải thích thoả đáng các vấn đề liên quan mà hội viên phụ nữ đặt ra đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền trả lời thì cấp uỷ, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cấp, các ngành tháo gỡ, giải quyết./.

                                    Nguồn: Hoàng Thâm (UBND xã)

Bài trướcCHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TẠI XÃ ĐỊA LINH
Bài tiếp theoGẶP MẶT, CHIA TAY CÔNG CHỨC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TÁC