Phong trào phụ nữ giúp đỡ hội viên gặp khó khăn phát triển kinh tế ở chi hội phụ nữ Pác Nghè

Xác định nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy các phong trào khác của Hội. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Địa Linh đã tích cực phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tới các chi hội.

Thực hiện chủ trương trên, chi hội phụ nữ thôn Pác Nghè đã vận động hội viên tham gia lao động cấy lúa vụ xuân giúp 02 gia đình hội viên ốm đau không lao động được. Đây là một hoạt động thường xuyên hết sức thiết thực, nên chị em hội viên trong chi hội đã hưởng ứng cao. Số hội viên tự nguyện tham gia là hơn 30 người, chia thành làm 02 tổ giúp hội viên Hoàng Thị Hửa (mổ ruột thừa) với diện tích 1600m2 và hội viên Ma Thị Huệ (bệnh hiểm nghèo) với diện tích 600m2. Đây là hoạt động thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn của các hội viên. Từ đó, đã đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, chị em càng thêm thiết tha gắn bó với tổ chức Hội.

Ảnh: (Chị em hội viên giúp cấy lúa cho hội viên Hoàng Thị Hửa)

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trở thành hoạt động thường xuyên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Từ phong trào này, tinh thần tương thân, tương ái  giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn luôn được phát huy. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội phụ nữ và góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hoàng Thị Khoe
 Đảng ủy xã Địa Linh
Bài trướcĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ ĐỊA LINH KHÓA VI NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Bài tiếp theoHĐND XÃ ĐỊA LINH KHÓA XX TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2021 – 2026