UBND XÃ ĐỊA LINH TỔ CHỨC CHÀO CỜ ĐỊNH KỲ ĐẦU THÁNG

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ĐU xã, vào lúc 7h00 ngày 02/10/2023. Tại Trụ sở UBND xã Địa Linh toàn thể cán bộ, công chức xã trang nghiêm thực hiện lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tháng trước Quốc kỳ của Tổ Quốc.

Trong không khí trang nghiêm, trước quốc kỳ Tổ quốc, nghi lễ chào cờ, hát quốc ca được tiến hành trang trọng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan xã.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn nữa, tháng mới bắt đầu  làm việc mới với ý thức và trách nhiệm cao.

Nguồn: Hoàng Thâm (UBND xã)

 

Bài trướcVẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊA LINH
Bài tiếp theoTRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN XÃ ĐỊA LINH