Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Địa Linh năm 2023.

Thực hiện Văn bản số 124/KH-UBND ngày 19/04/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể. Về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với Thanh niên năm 2023; UBND xã Địa Linh đã xây dựng kế hoạch và ban hành kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã Địa Linh về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023.

Những vấn đề thanh niên quan tâm, đề xuất:

Tổng số: 08 ý kiến

– Hiện nay một bộ phận thanh niên tại địa phương chưa có công việc ổn định, một phần thì đi làm tại một số công ty ở các khu công nghiệp. Vậy tôi muốn hỏi đồng chí Chủ tịch UBND xã có những định hướng về việc làm như thế nào cho một bộ phận thanh niên tại địa phương?

– Hiện nay rất nhiều thanh niên muốn phát triển kinh tế tại địa phương nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn rất khó khăn chủ yếu là bố hoặc mẹ là đại diện hộ gia đình đứng tên vay các nguồn vốn từ NHCS xã hội và NH nông nghiệp, vậy tôi xin hỏi đồng chí Chủ tịch ngoài cách tiếp cận vốn như trên thì thanh niên còn có thể tiếp cận nguồn vốn nào được không?

– Hiện nay nhu cầu về đào tạo một số nghề cơ bản trong một bộ phận thanh niên tại địa phương thời gian tới rất mong đồng chí Chủ tịch có định hướng và kết nối để mở một số lớp học ngắn hạn cho thanh niên tại địa phương?

– Thực tế những năm qua, thanh niên nông thôn đa số có xu hướng đi làm ăn xa, thậm chí bỏ quê hương để đến thành phố tìm viiệc làm. Thời gian tới lãnh đạo UBND xã có chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện các giải pháp đột phá gì để thu hút thanh niên nông thôn ở lại làm giàu chính mảnh đất quê hương mình?

– Theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP, của Thủ tướng Chính phủ thì thanh niên được ưua tiên trong đào tạo, tư vấn lựa chon nghề nghiệp, việc làm tuy nhiên được ưa tiên thực trạng hiện tại không được như thế, xin hỏi UBND xã có định hướng gì để đào tạo, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên hay không?

– Việc duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế của thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, xin hỏi ủy ban có thể kết nối những nguồn vốn vay nào cho thanh niên để phát triển mở rộng sản xuất hay là những nguồn vốn nào mà thanh niên có thể tiếp cận ?

– Để lập nghiệp thanh niên cần trang bị những gì? UBND xã đang có ngững chương trình gì để hỗ trợ thanh niên học tập, phát triển kinh tế?

– Hiện nay, tỉnh ta có những chính sách hỗ trợ gì để ưu tiên, hỗ trợ tạo việc làm hoặc lập nghiệp cho các đối tượng là quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương?

 

  1. Ý kiến trao đổi của lãnh đạo UBND xã:

Qua các ý kiến trao đổi tại buổi đối thoại, Lãnh đạo UBND xã Địa Linh đã đánh giá cao, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của các đoàn viên thanh niên liên quan đến chính sách việc làm, qua đó trao đổi, giải thích thoả đáng các vấn đề liên quan mà thanh niên đặt ra đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đồng thời lãnh đạo UBND xã cũng đề nghị BCH đoàn xã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên; công tác tư tưởng, giáo dục thanh niên tinh thần tự lực, vươn lên mọi khó khăn.

  1. Câu hỏi đề xuất lãnh đạo huyện: Không có

 

 

Bài trướcCác hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021) trên địa bàn xã Địa Linh
Bài tiếp theoCÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/1947 – 27/7/2023 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỊA LINH NĂM 2023