HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY CẬP: DÙNG TÍNH NĂNG QUYÉT MÃ QR CỦA ZALO HOAẶC CAMERA CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐỂ QUYÉT VÀO MÃ QR CODE ĐỂ XEM VÀ TẢI TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NĂM 2024

UBND xã Địa Linh đăng tải các văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, các nhân theo dõi, tìm hiểu khi có nhu cầu.

Nguồn: UBND xã (Hoàng Thâm).

 

Bài trướcTham gia chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã huyện Ba Bể lần thứ IX, năm 2024