KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Được sự thống nhất giữa Thường trực ĐU,  TT. HĐND, TT. UBND và TT. UBMTTQ xã Địa Linh. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, HĐND xã Địa Linh tổ chức Kỳ họp thứ Bảy ( Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự đồng chủ trì với kỳ họp có các đồng chí: Liêu Nông Kinh huyện Uỷ viên – bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã; Dương Thị Thoa – Phó CT.HĐND xã; Nguyễn Văn Dũng – Phó bí thư ĐU xã và 19 vị Đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình ảnh kỳ họp thứ bảy Chuyên đề HĐND xã khóa xx, nhiệm kỳ 2021-2016.                                                            Nội dung của Kỳ họp thông qua xem xét tờ trình của UBND xã về việc phê duyệt danh mục đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã giai đoạn 2021-2030; Miễn nhiệm ĐBNĐND, Phó Ban kinh tế XH và bầu bổ sung Phó Ban, thành viên ban kinh tế xã hội NĐND xã Khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Hoàng Thâm ( UBND xã)

Bài trướcLỄ KHAI GIẢNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024
Bài tiếp theoCUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2023